• Naujienlaiškis
 • Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

  M e n o  i s t o r i j o s  p a g r i n d a i


  Dėstytojai:

  lekt. Rima Čiginskienė
  doc. dr. Odeta Žukauskienė
  doc. dr. Vaida Almonaitytė - Navickienė
  dr. Reda Šatūnienė


  Programos apimtis: 9 užsiėmimai po 2 akademines valandas


  Programos tiksas:

  Suteikti vaizduojamojo meno istorijos pažinimo pagrindus, aprėpiant ryškiausias meno epochas bei raidos tarpsnius.


  Programos turinys:

  • Pirmykštis menas.Senojo Egipto menas.
  • Antikos menas;
  • Viduramžių menas;
  • Renesansas. Barokas;
  • Rokokas; Klasicizmas. Ampyras ir meno reiškiniai 19 a.
  • 20 a. Dailė ir estetika;
  • Fotografijos meno vertybės,
  • 20 a. bei šiuolaikinė architektūra;
  • Šiuolaikinis vaizduojamasis menas

  Programos studijų rezultatai:

  Išklausę paskaitas kurso dalyviai gebės: apibūdinti svarbiausius įvairių meno epochų, stilių ir krypčių bruožus; taikyti pamatines meno istorijos sąvokas bei terminus; atpažinti skirtingų stilistikų meno pavyzdžius.