Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

Piešimo programa

Geometrinių formų, daiktų ir daiktinių pastatymų piešimas, anatominio piešimo, gipsinės galvos ir jos detalių piešimas, žmogaus, sudėtingų erdvinių-apimtinių objektų bei interjero ir eksterjero piešimas

Tapybos programa

Tapybos pagrindai  ir tapybos kompozicija. Etiudų, natiurmortų, portretų ir peizažų tapymas

Bendrosios kompozicijos programa

Kompozicijos pagrindai. Kompozicijos dėsnių taikymas praktinėje kūrybinėje veikloje

Tekstilės programa

Tekstilės komponavimo pagrindai. Tekstilės technikos ir technologijos

Architektūros ir interjero dizaino programa

Projektavimo ir kompozicijos pagrindai

Dizaino programa

Dvimatės ir trimatės kompozicijos pagrindai

Grafinio dizaino programa

Dvimatės ir trimatės kompozicijos pagrindai

Lipdybos programa

Keramikos komponavimo pagrindai

Meno istorijos pagrindų programa

Vaizduojamojo meno istorijos pažinimo pagrindai, aprėpiant ryškiausias meno epochas bei raidos tarpsnius  

Keramikos programa

Projektavimo eiga ir eskizavimo priemonės