• Naujienlaiškis
 • Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

  S t i k l o  i r  m e t a l o  j u v e l y r i k a


  Dėstytojai:

  prof. Valmantas Gutauskas
  lekt. Eglė Bacevičiūtė
  asist. Kamilė Stanevičiūtė


  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  Suteikti bendras žinias apie metalo ir stiklo technologijas, įgyti/ugdyti darbo su medžiagomis technologinius įgūdžius. Šio kurso dėka studijuojantieji įgyja galimybę savo idėjas įgyvendinti naudojant sudėtingas metalo ir stiklo technologijas, geba įgytas žinias taikyti savo kūrybiniuose darbuose.

  Trumpa programos anotacija

  Šio dalyko kurse dėmesys skiriamas bendriniam supažindinimui su metalo ir stiklo technologijomis, metalų ir stiklo fizinėmis bei cheminėmis savybėmis, medžiagų praktiniam panaudojimui, jų jungimui su kitomis, ne metalo technologijomis. 

  Mokymo metodai

  Paskaitos, eskizų kūrimas, gamyba, paroda.

  Kursų trukmė

  12 užsiėmimų, po 6 akademines valandas.

  * kursai vyks susidarius ne mažiau nei 3 asmenų grupei.