• Naujienlaiškis
 • Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

  S t i k l o  i r  m e t a l o  j u v e l y r i k a  (pradedantiesiems)


  Dėstytojai:

  prof. Valmantas Gutauskas
  lekt. Eglė Bacevičiūtė
  asist. Kamilė Stanevičiūtė


  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  Bendrai supažindinti su stiklo technologija ir jos galimybėmis jungtis su metalu. Suteikti visas būtinas žinias apie pagrindines juvelyrikoje naudojamas operacijas teoriniam ir praktiniam lygmenyje. Padėti projektuoti juvelyrinius darbus, vystyti idėjas.

  Trumpa programos anotacija

  Šio dalyko kurse pagrindinis dėmesys skiriamas bendriems įgūdžiams ir suvokimui įgyti  dirbant su metalais. Taip pat supažindinama su stiklo galimybėmis – tai yra kaip įžanga į mišrių technologijų galimybes jungiant metalą su netradicinėmis medžiagomis. Taip pat pradedančiųjų kurse labai skatinama eskizuoti, rinkti vizualią medžiagą, analizuoti, kurti savo projektą ir bandyti jį įgyvendinti. 

  Mokymo metodai

  Teorinė dalis pateikiama su vizualia medžiaga ir praktinėmis demonstracijomis. Teorinė dalis yra nuolat primenama darbo procese. Su kiekvienu kursų dalyviu daug dirbama individualiai – užduotys koreguojamos pagal mokinio gebėjimus, poreikius ir vizijas. Susipažinus su pagrindinėmis darbo su metalu operacijomis bei sauga, pradedama dirbti eskizų ir praktiniame lygmenyje su asmeniniu projektu. Taip pat dalyviai yra konsultuojami ir ne kursų metu. Kursų metu dažnai vyksta įdomios diskusijos, dalijamasi patirtimi ir žiniomis.

  Kursų trukmė

  12 užsiėmimų, po 4 valandas.

  * kursai vyks susidarius ne mažiau nei 3 asmenų grupei.