• Naujienlaiškis
 • Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

  S k a i t m e n i n ė  t a p y b a


  Dėstytojai:

  doc. Vaidas Naginionis


  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  Pagrindiniai kurso tikslai - išmokti kurti vaizdinių koncepcijų dizainą ir vizualizacijas, skirtas kompiuterinių žaidimų bei filmų pramonei, pasitelkiant skaitmeninės tapybos „speedpainting“ bei eksprementinius metodus, naudojant taškinės dvimatės grafikos programas.
  Studijuojantieji išklausę šį kursą:
  - Žinos koncepcijų dizaino kūrimo istorinį ir šiuolaikinį kontekstus;
  - Išmanys ir mokės taikyti skaitmeninės tapybos principus ir metodus, leidžiančius pasiekti geriausią rezultatą per optimalų laiką;
  - Įgytos specialios Adobe Photoshop ir kitų alternatyvių programų žinios ir įgūdžiai, reikalingi kurti vaizdinių koncepcijų dizainą;
  - Gebės per trumpą laiką vizualiai išreikšti savo mintis bei idėjas, kurios ateityje gali virsti komiksu, kompiuteriniu žaidimu ar animaciniu filmu.

  Trumpa programos anotacija

  Užsiėmimų metu išmoksite piešti / kurti vaizdines koncepcijas, skirtas kompiuterinių žaidimų ir kino filmų industrijai. Susipažinsite su kūrimo metodais ištobulintais per daugelį praktikos metų ir kruopštaus darbo; užsiėmimuose iš karto teoriją taikysime praktiškai, todėl rezultatas pasiekiamas greičiau ir kokybiškiau. Įgysite specialias Adobe Photoshop programos žinias ir išmoksite netradicinių tapybos / piešimo technikų, kurios jums padės efektyviai ir greitai dirbti „speedpainting“ proceso metu, kuriant koncepcijų dizainą. Viso kurso metu tolygiai gilindami žinias ir tobulindami gebėjimus išmoksite nuo paprasto „grubaus“ eskizo nukeliauti iki galutinio vaizdinio su išbaigtomis detalėmis: personažais, aplinka, transporto priemonėmis ir pan. Kursų pabaigoje sugebėsite per trumpą laiką vizualiai išreikšti savo mintis bei idėjas, kurios ateityje gali virsti komiksu, kompiuteriniu žaidimu ar animaciniu filmu.

  Mokymo metodai

  Atvejų analizė, savarankiškas darbas, bendri darbų aptarimai, grupinės užduotys, problemų sprendimo užduotys.

  Kursų trukmė

  16 užsiėmimų po 2,5 akademines valandas. Galimos individualios konsultacijos.