• Naujienlaiškis
 • Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla


  Individualių dailės kursų kainos

   

  Apmokėjimo tvarka:

  Įmokos už papildomo ugdymo užsiėmimus mokamos į VDA Kauno fakulteto sąskaitą Swedbanke:  LT 457300010130387519. Pavedime būtina nurodyti asmens pavardę, vardą, mėnesį už kurį mokate bei mokėjimo paskirtį: "už papildomo ugdymo užsiėmimus Kaune".

  Atsiskaityti už suteiktas paslaugas galima ir banko mokėjimo kortele, pasinaudojant VDA Kauno fakultete esančiu banko terminalu.               


  Mokėjimus už kursus reikia atlikti už mėnesį, ne vėliau kaip iki einamo mėnesio 10 dienos imtinai. Galima susimokėti iš anksto už kelis mėnesius arba visus mokslo metus. Mokama visa nustatyta pagal pasirinktų užsiėmimų skaičių mėnesio kaina, neatskaičiuojant nelankytų užsiėmimų.


  Įmokų nuolaidos iki 30 proc. suteikiamos socialiai remtiniems asmenims ir našlaičiams. Nuolaidos dydis priklauso nuo pasirinktų programų kiekio. Nuolaidos suteikiamos, pateikus dokumentus, įrodančius socialinį dalyvio statusą. Mokestis gali būti mažinamas tik iš anksto suderinus su mokyklos administracija.