• Naujienlaiškis
 • K l a s i k i n i o  r e a l i z m o  a t e l j ė


  Dėstytojas:

  lekt. Donatas Inis


  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  Pagrindiniai kurso tikslai - aukštas meistriškumo lygis, giluminis supratimas apie piešimo ir tapybos konstruktyvumą, perspektyvą, formos modeliavimą ir komponavimą.
  Studijuojantieji išklausę šį kursą įgys gilumines žinias apie realistinio piešimo ir tapybos amatą, supras erdvinį, konstrukcinį ir anatominį piešimą, galės tinkamai imtis savarankiškos meninės veiklos.

  Trumpa programos anotacija

  Intensyvus ir nuoseklus realistinio piešimo bei tapybos amato mokymasis laipsniška 18-19 a. Prancūzijos dailės akademijų programa. Amato mokymosi pagrindą sudaro 19 a. išleista Prancūzų dailininko ir dėstytojo Charles Bargue litografijų knyga kurios sistemos mokėsi geriausi to meto dailininkai. Šis kursas greičiausiai suteikia reikiamus piešimo ir formos modeliavimo įgūdžius, kurie vėliau lavinami piešiant gipsinius pastatymus, natiurmortus ir galiausiai mokantis portreto, bei visos žmogaus figūros piešimo. Piešimo ir tapybos programos suderintos taip, kad kiekviena  užduotis sistemingai vestu ir papildytų kitą. Kursą baigę mokiniai įgys gilumines žinias apie realistinio piešimo ir tapybos amatą, galės tinkamai imtis savarankiškos meninės veiklos. Tai kol kas vienintelė atelier tipo mokykla Baltijos šalyse. Kursas skirtas visiems norintiems išmokti piešimo ir/arba tapybos amato, o įgytas žinias bus galima pritaikyti ne tik asmeninėje kūryboje, bet ir darbui dailės ir dizaino srityse, pvz. kompiuterinių žaidimų industrijoje.

  Mokymo metodai

  Praktiniai užsiėmimai, savarankiški darbai, analizė, diskusija.