• Naujienlaiškis
 • F o t o g r a f i j a


  Dėstytojai:

  doc. Gintaras Česonis


  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  Pagrindiniai kurso tikslai - supažindinti su fotografijos istorija, raida, technikos specifika bei galimybėmis (analoginė, skaitmeninė bei studijinė fotografija). Atverti aktualius pripažintų šios srities menininkų kūrybinius bei technikos sprendimus. Lavinti asmeninius fotografinius įgūdžius aktualizuojant fotografijos vietą šiuolaikinio meno kontekste.
  Studijuojantieji turės specifines analoginės ir skaitmeninės fotografijos žinias. Turės praktinius įgūdžius išnaudojant natūralaus ir dirbtinio apšvietimo privalumus, gebės suvaldyti spalvų balansą, šviesą ir šešėlius. Išmanys fotografijos istoriją, raidą, techninę specifiką bei vizualinės raiškos galimybes, bei kompozicijos principus.

  Trumpa programos anotacija

  Kurso metu supažindinama su fotografijos meno specifika, istorija ir naujausiomis tendencijomis. Kurso metu analizuojami pavyzdžiai, atskleidžiantys, kokią įtaką fotografija, transformavusi vizualaus meno kalbą, mąstymo tendencijas 19-ame ir 20-ame amžiais, padarė platesniame meno kontekste, ir kokios tendencijos vyrauja šiandien.Suteikiamos bazinės technologinės žinios supažindinant su esminiais fotografijos technikos principais, technikos raida, naujausiomis tendencijomis bei galimybėmis. Vykdant praktines užduotis analizuojama fotografavimo sąlygų specifika, ieškoma meninės raiškos galimybių atsižvelgiant į pasirinktos temos ir užduoties specifiką. Renkantis temas skatinamas jų aktualumo suvokimas ir pagrįstas motyvavimas. Praktiškai įgyvendinant idėjas, skatinama ieškoti tinkamos ir išraiškingos vizualinės kalbos.

  Mokymo metodai

  Atvejų analizė, savarankiškas darbas, bendri darbų aptarimai, grupinės užduotys, problemų sprendimo užduotys.

  Kursų trukmė

  10 užsiėmimų, po 2 akademines valandas. Galimos individualios konsultacijos.

  * kursai vyks susidarius ne mažiau nei 4 asmenų grupei.